SLA - Service Level Agrement

CMR Hosting – Ugovor o kvalitetu usluga (“SLA”)/(“Service Level Agreement”) se primjenjuje na sve shared, reseller i vps klijente. Ugovor o kvaliteti usluga može biti izmjenjen u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave od strane CMR Hosting-a.

CMR Hosting garantira da će dostupnost poslužitelja biti 99.5 % u jednom mjesecu. Brojka od 99.5 % je ostvariva, a ovih mogućih 0.5% preostalog vremena zadržavamo za održavanje mreže i mrežnih komponenti ,te nadogradnju softwarea i hardwarea u cilju poboljšanja usluge.

Postoje mogući izuzeci u ostvarivanju zadanih uptime kriterija.
Nedostupnost usluge je neplaniran prekid u dostupnosti usluge za vrijeme kojeg korisnik nije u mogućnosti da pristupi zakupljenim uslugama, a za koji je potvrđeno od strane CMR Hosting-a da je uzrokovan problemom u segmentu CMR Hosting mreže. Nedostupnost usluge je ukupno vrijeme dužine trajanja neplaniranog prekida u dostupnosti usluge u jednom kalendarskom mjesecu. CMR Hosting nije odgovoran za bilo koje neplanirane prekide koji su uzrokovani software-om napravljenim od strane trećih lica te su ista odgovornost njihovih izdavača, a ne CMR Hosting-a.

Održavanje servera – U slučaju održavanja servera, CMR Hosting će poduzeti sve što je u našim mogućnostima da se postotak downtime vremena potrebnog za najavljeno održavanje opreme minimalizira. Prije bilo kakvih radova , svi korisnici će biti pravovremeno obaviješteni o radu koji slijedi i predviđenom downtime-u. Održavanje serverske opreme ne ulazi u SLA.
Servis za monitoring i nadgledanje – Servis za monitoring i nadgledanje je servis koji obezbjeđuje CMR Hosting u cilju analiziranja dostupnosti HTTP zasnovanih servisa i aplikacija koristeći svoje sisteme za nadgledanje i monitoring. CMR Hosting koristi programska rješenja i trećih lica za nadgledanje i montiroing svih servera i usluga. CMR Hosting će podatke koje posjeduje od monitoring servisa koristiti kao mjerodavne u prikazu dostupnosti usluge.

Iznimke – Ugovor o kvaliteti usluga ne pokriva prekide u radu koji su uzrokovani problemom u sljedećim:

  • Korisnikovoj lokalnoj mreži.
  • Korisnikovoj internet konekciji ili neispravnim korištenjem software-a na računaru.
  • Entitetima u korisnikovoj internoj mreži, uključeno ali ne i ograničeno na, firewall konfiguraciju i oblikovanje korisnikovog internet prometa, lokalne radne stanice, ili druge servere, opremu i software koji ima potencijalan uticaj na rad okruženja lokalne mreže.

Sljedeće je isključeno iz mjesečnog proračuna Dostupnosti usluga:

  • Bilo koji unaprijed najavljeni prekid rada usluge
  • Bilo koji problem koji je izvan direktnog segmenta djelovanja ION mreže.
  • Bilo koji prekid ili odlaganje rada usluge izazvano od strane korisnika ili korisnikovih zaposlenika, agenata, potpisnika ugovora kao što su, uključuje ali nije i ograničeno na:
  • Neispravnu konfiguraciju.
  • Neispravno korištenje bilo kojeg software-a koji je instaliran na serveru.
  • Problemi na serveru nastali korisnikovim akcijama.
  • Bilo koji problem povezan sa napadima na serverske mašine ili mrežu kao što su hakiranje (hacking), bilo kakvi napadi zasnovani na bandwidth-u (prometu), i exploit-i za sistem, servis i mrežu.

CMR Hosting obaveze – Ukoliko ipak dođe do pada servera (downtimea – osim zbog navedenih iznimaka u SLA) CMR Hosting se obavezuje kompenzirati svoje korisnike zbog pada dodatnim pogodnostima za njihove račune ili dobivanjem dodatnog mjeseca besplatne preplate.