Ugovor o kvaliteti usluge - Eng. Service Level Agrement

CMR Hosting – Ugovor o kvalitetu usluga (“SLA”)/(“Service Level Agreement”) se primjenjuje na sve shared, reseller i vps klijente. Ugovor o kvaliteti usluga može biti izmjenjen u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave od strane CMR Hosting-a.

CMR Hosting garantira da će dostupnost poslužitelja biti 99.5 % u jednom mjesecu. Brojka od 99.5 % je ostvariva, a ovih mogućih 0.5% preostalog vremena zadržavamo za održavanje mreže i mrežnih komponenti ,te nadogradnju softwarea i hardwarea u cilju poboljšanja usluge.

Postoje mogući izuzeci u ostvarivanju zadanih uptime kriterija.
Nedostupnost usluge je neplaniran prekid u dostupnosti usluge za vrijeme kojeg korisnik nije u mogućnosti da pristupi zakupljenim uslugama, a za koji je potvrđeno od strane CMR Hosting-a da je uzrokovan problemom u segmentu CMR Hosting mreže. Nedostupnost usluge je ukupno vrijeme dužine trajanja neplaniranog prekida u dostupnosti usluge u jednom kalendarskom mjesecu. CMR Hosting nije odgovoran za bilo koje neplanirane prekide koji su uzrokovani software-om napravljenim od strane trećih lica te su ista odgovornost njihovih izdavača, a ne CMR Hosting-a.

Održavanje servera – U slučaju održavanja servera, CMR Hosting će poduzeti sve što je u našim mogućnostima da se postotak downtime vremena potrebnog za najavljeno održavanje opreme minimalizira. Prije bilo kakvih radova , svi korisnici će biti pravovremeno obaviješteni o radu koji slijedi i predviđenom downtime-u. Održavanje serverske opreme ne ulazi u SLA.
Servis za monitoring i nadgledanje – Servis za monitoring i nadgledanje je servis koji obezbjeđuje CMR Hosting u cilju analiziranja dostupnosti HTTP zasnovanih servisa i aplikacija koristeći svoje sisteme za nadgledanje i monitoring. CMR Hosting koristi programska rješenja i trećih lica za nadgledanje i montiroing svih servera i usluga. CMR Hosting će podatke koje posjeduje od monitoring servisa koristiti kao mjerodavne u prikazu dostupnosti usluge.

Iznimke – Ugovor o kvaliteti usluga ne pokriva prekide u radu koji su uzrokovani problemom u sljedećim:

Korisnikovoj lokalnoj mreži.

Korisnikovoj internet konekciji ili neispravnim korištenjem software-a na računaru.

Entitetima u korisnikovoj internoj mreži, uključeno ali ne i ograničeno na, firewall konfiguraciju i oblikovanje korisnikovog internet prometa, lokalne radne stanice, ili druge servere, opremu i software koji ima potencijalan uticaj na rad okruženja lokalne mreže.

Sljedeće je isključeno iz mjesečnog proračuna Dostupnosti usluga:

Bilo koji unaprijed najavljeni prekid rada usluge

Bilo koji problem koji je izvan direktnog segmenta djelovanja CMR Hosting mreže.

Bilo koji prekid ili odlaganje rada usluge izazvano od strane korisnika ili korisnikovih zaposlenika, agenata, potpisnika ugovora kao što su, uključuje ali nije i ograničeno na:

Neispravnu konfiguraciju.

Neispravno korištenje bilo kojeg software-a koji je instaliran na serveru.

Problemi na serveru nastali korisnikovim akcijama.

Bilo koji problem povezan sa napadima na serverske mašine ili mrežu kao što su hakiranje (hacking), bilo kakvi napadi zasnovani na bandwidth-u (prometu), i exploit-i za sistem, servis i mrežu.

CMR Hosting obaveze – Ukoliko ipak dođe do pada servera (downtimea – osim zbog navedenih iznimaka u SLA) CMR Hosting se obavezuje kompenzirati svoje korisnike zbog pada dodatnim pogodnostima za njihove račune ili dobivanjem dodatnog mjeseca besplatne preplate.

Copyright © 2010. - 2024. CMR Hosting - Sva prava pridržana.